Σ’ εσένα αφήνω τα ρούχα μου,
τα ποιήματά μου, τα παπούτσια μου.
Την Κυριακή να τα φοράς.

Γιάννης Ρίτσος – «3 Χ 111 τρίστιχα», 1987