Εσύ κι η λιακάδα,
οι δυο σας μόνες.
Εγώ κρυφακούω.

Γιάννης Ρίτσος («3 Χ 111 τρίστιχα», 1987)