Η Άνοιξη έχει αλλάξει
τα τρία κουμπιά του σακακιού σου με τρεις μαργαρίτες.

Γιάννης Ρίτσος, «3 Χ 111 τρίστιχα», 1987