Κάθε μικρή σου υποταγήμειώνει τη δική μου ελευθερία εμένα ταπεινώνεικάθε χαμένο σου δικαίωμα πληγώνει τη δική...