Από το πρωί ράβω τα ποιήματα

που ανοίξαν

στις ραφές των Κυριακών.

Στα τοιχώματα της Δευτέρας

προβάρω το πάθος.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΣΗ («Η Κυριακή», από τη συλλογή της «Πιστό αντίγραφο με μαλλιά», 1987)