Λουλούδια κερασιάς

στο βραδινό ουρανό

κι ανάμεσά τους μελαγχολικό

ένα «έτοιμο-αύριο-ν’ ανθίσει»

To χαΐκού της άνοιξης – Ματσούο Μπασό (1644-1694)