Μπορούμε να εφεύρουμε ρήματα; Θέλω να σου πω ένα: Εγώ σε ουρανώ. Έτσι τα φτερά μου θα απλωθούν τεράστια, για να σε αγαπώ άπειρα.

Frida Kahlo