12
Κύριε, όλα από σένα ξεκινούν. Κι όλα σε σένα θα ‘ρθουν να
τελειώσουν.


Κι η άνοιξη δεν είναι παρά η νοσταλγία σου για κείνες τις λίγες
ώρες που έζησες στη γη.

Από τη συλλογή «Ο ΤΥΦΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΥΧΝΟ» – ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 1983 Εκδόσεις Μετρονόμος, τόμος 3ος, σελ. 147 – 158