«Τη ζωή μια φορά την ζούμε και πρέπει να περνάμε καλά.

Διαβατάρικα πουλιά είμαστε όλοι, κι αν δεν μπορούμε να ζήσουμε το παραμύθι ως το τέλος-

ας κυνηγάμε το όνειρο σε δόσεις.»

Εκεί και πάντα αλλού – Μ. Παπαγιάννη