ενώ γράφω ένα ποίημα

για την έκσταση των ματιών σου

άνοιξε πάλι το συρίγγιο

κει τρέχει

Ντίνος Χριστιανόπουλος – Μικρά Ποιήματα, σελ. 199