📸 Κλικ: Ιωάννα Πανούτσου

Έλα, η μέρα είναι τόσο ωραία

– τα ποιήματα που αγαπώ

θέλω να τα ζήσω μαζί σου.

Μάτση Χατζηλαζάρου, Από την ποιητική αλληλογραφία της με τον Ανδρέα Εμπειρίκο