«Αυτή τη στιγμή
την επόμενη στιγμή
όλες τις στιγμές
-καλές και κακές-
τις χρονομετρώ, τις πολλαπλασιάζω, τις διαιρώ και
υπολογίζω
πόσο πολλές είναι μέσα στη σύντομη ζωή.
Δύο σταγόνες καθώς πέφτανε από ψηλά
συναντήθηκαν
αγαπήθηκαν
φιλήθηκαν
μα μόλις φτάσανε στη γη
για πάντα διαλύθηκαν.»

Νίκος Κολμαν, Δοκιμές Μνήμης, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.