Σώπασε, σώπασε, μας άκουσαν κι οι άλλοι. Κι άλλες φωνές, κι άλλη πίκρα χωμένη στις γωνίες....