ήτανε μόνη. δίχως σπλάχνα. πόρτες κλειστές. μια φυλακή τοίχοι τέσσερις. ταβάνι, πάτωμα, ένα. πάλλευκο τίποτα. χέρια...