ήτανε μόνη. δίχως σπλάχνα. πόρτες κλειστές. μια φυλακή τοίχοι τέσσερις. ταβάνι, πάτωμα, ένα. πάλλευκο τίποτα. χέρια και πόδια αλυσίδες. το στόμα στάζει. έγδερνε σοβάδες με τη σκέψη. δευτερόλεπτα σκοτάδι. το άσπρο, την καταβρόχθιζε. ώρες σκοτάδι. σαν από πάντα και παντού. μέσα. γύρω. μαύρο . τοίχοι, χαρτί που σκίστηκαν. η φυλακή της μεγάλωσε. ήτανε μόνη στην διαφάνεια της. υπήρχε στην ανυπαρξία. μέτρησε μήνες. αιώνες νεκρή. κύκλος και κόπηκε. γεννήθηκε μόνη. πέθανε πριν γεννηθεί.

Νικολέτα Κριαρά Λάμπρου