“Το να θέλεις να σε βλέπουν είναι πολύ εξαντλητικό. Το γιατί αυτό δεν έχει διαγνωστεί, μαζί με το φαγητό, την αναπαραγωγή και τον ύπνο, ως μια από τις πιο τυραννικές μας ορμές αποτελεί για μένα άλυτο γρίφο. Λόγω του καταναγκαστικού χαρακτήρα αυτής της επιθυμίας, δεν κωλώνουμε ούτε μπροστά στις πιο αταίριαστες και γελοίες καταστάσεις, αρκεί να μας προσφέρουν την ευκαιρία να φέρουμε τον φιλάρεσκο εαυτό μας στο προσκήνιο.”

| Γκέρχαρντ Φάλκνερ | Apollokalypse | μτφρ.: Μαρίνα Αγαθαγγελίδου | εκδόσεις Loggia |