Είναι αυστηροί οι μέλλοντες.

Θα δεις, θα μας τιμωρήσουν

που σπαταλάμε έτσι

ενεστώτες.

Ε. Μύρων