Πριν έρθεις εσύ, ήρθαν οι μέλισσες

(σαν ένα σμήνος που αποκόπη απ ́ το φως)

με χαιρέτησαν.

Πριν έρθεις εσύ, όταν βγήκα στην πόρτα

Έστρεψαν όλα τα λουλούδια μαζί,

Με χαιρέτησαν

Πριν έρθεις εσύ, όσα δίνει ο ήλιος

Όλα τα είχα. Μούλειπε μόνον

Ένα χαμόγελο.