Δάνεισέ μου το βιβλίο σου, αυτό που μέσα του έχεις ολότελα χαθεί και το βλέμμα εκείνο,...