ΤΕΥΚΡΟΣ … ες γην εναλίαν Κύπρον ου μ' εθέσπισεν οικείν Απόλλων, όνομα νησιωτικόνΣαλαμίνα θέμενον της εκεί...