“Η μόνη εμμονή που όλοι επιζητούμε: η αγάπη. Ο κόσμος πιστεύει ότι όταν ερωτευόμαστε, ολοκληρωνόμαστε. Πιστεύω το αντίθετο. Πιστεύω ότι είσαι ολοκληρωμένος πριν ερωτευτείς. Η αγάπη σε κομματιάζει. Είσαι ολόκληρος, και ξαφνικά ανοίγεις στα δύο.”

Philip Roth, 19 Μαρτίου 1933 – 22 Μαΐου 2018 | Το Ζώο που Ξεψυχά | μτφρ.: Γιώργος Τσακνιάς | εκδόσεις