Μικρὴ σουΐτα σὲ κόκκινο μεῖζον
Ι.

Πλῆθος λεμόνια
ἐπάνω στὸ τραπέζι
στὶς καρέκλες
στὸ κρεβάτι
κίτρινες λάμψεις
τρέχουν τὸ σῶμα σου
μ ̓ ἀρέσει ποὺ βρέχει
νύχτα μὲ χίλια λεμόνια
καὶ ξαφνικὰ ὁ φακὸς τοῦ δασοφύλακα
νὰ σταματάει τοὺς βρεγμένους λαγούς
στὰ πισινά τους πόδια.

Διακοφτὸ 18.11.80

[Μικρὴ σουΐτα σὲ κόκκινο μεῖζον, Γιάννης Ρίτσος, 
από την ποιητική συλλογή Τα ερωτικά]