Μια μέρα θα σου γράψω ένα ποίημα
που δε θα μιλάει για τον αέρα ή για τη νύχτα
ένα ποίημα χωρίς τα ονόματα των λουλουδιών,
χωρίς γιασεμιά ή μανόλιες.

Μια μέρα θα γράψω ένα ποίημα χωρίς πουλιά ούτε πηγές,
ένα ποίημα που θ’ αποφεύγει τη θάλασσα
και δε θα κοιτάζει τα άστρα.

Μια μέρα θα σου γράψω ένα ποίημα
που θα μιλάει μόνο για το χάδι στο δέρμα σου
και θα μεταφράζει τη ματιά σου σε λέξεις.

Χωρίς συγκρίσεις, χωρίς μεταφορές,
μια μέρα θα γράψω ένα ποίημα που θα έχει το άρωμά σου,
ένα ποίημα με τους παλμούς της καρδιάς σου,
με τη συνθλιπτική περίπτυξη των χεριών σου.

Μια μέρα θα σου γράψω ένα ποίημα,
το τραγούδι της ευτυχίας μου.