«Πάντα θα τις γυρεύουμε,
Ακόμα και άθελα μας.
Πάντα εκεί θα βρίσκουμε,
Τα ομορφότερα κοχύλια»
Ανύπαρκτες Θάλασσες, Νίκος Παπάνας, 
Ποιητική Συλλογή Πρώτη Δημοτικού και άλλα, Εκδόσεις Ιωλκός.