📸 Κλικ: Ιωάννα Πανούτσου

Ὁ Ἔρωτας εἶναι ὁ θάνατος 
καθὼς περιμένω μέρες καὶ μέρες
γιὰ νὰ γυρίσεις
ἔτσι ποὺ τριγυρίζεις τὰ νησιὰ

νησιὰ θανάτου καθὼς περιμένω
τόσες ἡμέρες κι ὦρες θανάτου
γιὰ νὰ γυρίσεις
γιατί ἔρωτας εἶναι ὁ θάνατος

ἀπ ̓ τοῦ θανάτου τὰ νησιὰ
νὰ ξαναρθεῖς.