– Ἔ, Μάρκο Πόλο
μοῦ φώναξε τότε «ὁ Χριστός»

ἄδεια ἡ Φωκίωνος Νέγρη
μονάχα ἐμεῖς οἱ δυὸ
εἴχαμε μείνει
καὶ τὰ σκυλιά.