“κι αν είχα μόνο μία ευχή θα ήταν αυτή:

δεν θέλω να ξεχάσω,
δεν θέλω να ξεχάσω
δεν θέλω να ξεχάσω
τίποτα ποτέ μου.”

Δανάη Σιώζιου | Ενδεχόμενα τοπία | εκδόσεις Αντίποδες