“κι αν είχα μόνο μία ευχή θα ήταν αυτή:


δεν θέλω να ξεχάσω,

δεν θέλω να ξεχάσω
δεν θέλω να ξεχάσω

τίποτα ποτέ μου.”

Δανάη Σιώζιου | Ενδεχόμενα τοπία | εκδόσεις Αντίποδες