Για να καταλάβεις τον κόσμο, χρειάζεται καμιά φορά να κοιτάξεις αλλού. Εξυπηρετείς καλύτερα τους ανθρώπους κρατώντας τους για λίγο σε απόσταση.

Αλμπέρ Καμύ | Το Καλοκαίρι | μτφρ.: Ν. Καρακίτσου-Ντουζέ | εκδόσεις Πατάκη