«Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας.Τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.» Ινδική παροιμία