«Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας. Τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.» Ινδική παροιμία