«Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας.
Τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.»

Ινδική παροιμία