«Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας.

Τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.»

Ινδική παροιμία