Τα χέρια βρώμικα 

Τα πόδια βρώμικα


Τα μάτια καθαρά

Ντίνος Χριστιανόπουλος, συλλογή Μικρά Ποιήματα