Πεθαίνουμε αφού 
που πεθαίνουμε
(κάθε μέρα)
ας
πεθάνουμε σα τα πουλιά - απ' αγάπη

Τα μαύρα μάτια
βλέπουν τα πιο όμορφα όνειρα

Ότσι τσόρνια

Μαύρα μάτια, μαύρα πουλιά
(πουλιά της μιζέριας)

Μαύρα μάτια – Θεόδωρος Μπασιάκος | 30 Ιανουαρίου 1963 – 19 Ιουλίου 2020