Όταν φοβήθηκε 
έφτιαξε τις λέξεις
Από τότε αγαπάει
πάντοτε δια μέσου


Προπατορικό - Παντελής Μπουκάλας