📸Κλικ: Ιωάννα Πανούτσου

Μέρες πάνω στις μέρες,
κι από κάτω να στενάζει πλακωμένη
μια ζωή.

Χωρίς Τίτλο – Χρίστος Λάσκαρης