Σε άλλο ποίημα
Δε θα σε βάλω
Βαραίνουν οι λέξεις
Στο όνομά σου
Κι είναι φορτίο να σ’ αγαπώ

Η μνήμη ποτισμένη
στ’ ‘άρωμά σου

Κι απ’των ματιών σου
Το σταχτί
Πως να ξεχάσω τη φωτιά
Εκ γενετής από χαρτί
Μου μαθες τα εύφλεκτα.

Ε. Κακούρα, Τα εύφλεκτα