«Το χαρακτηριστικό που κάνει την ερωτική πράξη και την ανάγνωση να μοιάζουν μεταξύ τους είναι ότι στο εσωτερικό τους ανοίγονται χρόνοι και χώροι διαφορετικοί από τον μετρήσιμο χώρο και χρόνο.»

Italo Calvino (15 Οκτωβρίου 1923 - 19 Σεπτεμβρίου 1985) | Αν μια νύχτα του χειμώνα ένας ταξιδιώτης | μτφρ.: Ανταίος Χρυσοστομίδης | εκδόσεις Καστανιώτη