Κάθε μέρα περπατώ ωσότου φτάσω σε μια κατάσταση ευεξίας

και περπατώντας απομακρύνομαι από κάθε ασθένεια.

Οι καλύτερές μου σκέψεις προέκυψαν ενόσω περπατούσα

και δεν γνωρίζω σκέψη βαριά τόσο

που να μην μπορείς να απομακρυνθείς από αυτήν περπατώντας.

Όσο ακινητούμε, τόσο ασθενούμε.

Συνεχίζοντας να περπατάμε, όλα λύνονται.

Karen Van Dyck | Αλλωνών (Περιπατητική) | μτφρ.: Ελένη Μπούρου | εκδόσεις Άγρα