Στην Ελλάδα η ομορφιά δεν μαθαίνεται ποτέ, είναι αυθόρμητη, αυτόχθονη όπως τ’ άσπρα κεντίδια των κυμάτων πάνω στην άμμο. Είναι η νίκη του φωτός πάνω στη σκιά.

Jacques Lacarrière, «Το ελληνικό καλοκαίρι»

Jacques Lacarrière, «Το ελληνικό καλοκαίρι»