Με αφορμή την κυκλοφορία του παιδικού βιβλίου με τίτλο Αστρέλια, γνωρίζουμε καλύτερα την εικονογράφο που έδωσε...