Όταν ακουμπούσες το χέρι σου
στο γόνατό μου ή στον ώμο μου
ή στη μέση μου
άλλαζε στάση ο κόσμος.

Αθήνα, 7.ΧΙΙ.80

__________________________________________

Γιάννης Ρίτσος, Από τη συλλογή «Τα ερωτικά». εκδ. Κέδρος, 1981