Ω, πόσο αταίριαστοι.
Εκείνη φωτεινή και διαπερατή.
Εκείνος σκοτεινός και αδιαπέραστος.
Μα δες!
Όταν κοιτάζονται, οι δυο λευκές της φτερούγες
τρυπούν τα σκοτάδια του.

Φαινομενικά - Βασίλης Κοκκώνης