Εγώ μπορεί 
να είμαι
ο συγγραφέας

Αλλά εσύ
πάντα
θα είσαι
οι λέξεις

- Ben Maxfield