📸 Κλικ: @mccabephotos ©️

«Άλλος πάλι θα σου κάνει ένα καλό κι αμέσως θα υπολογίσει επακριβώς τη χάρη που του χρωστάς. Άλλος δεν είναι τόσο βιαστικός στους υπολογισμούς, μα κατά βάθος δεν παύει να σε βλέπει σαν οφειλέτη του και δεν ξεχνάει την ευεργεσία. Κι άλλος, για να το πούμε έτσι, δεν θέλει να ξέρει το καλό που σου ‘κανε• όπως το αμπέλι που βγάζει σταφύλια και δεν σου ζητάει τίποτα όταν σου προσφέρει τον καρπό του. Όπως το άλογο που τρέχει, ο σκύλος που βρίσκει τα χνάρια, η μέλισσα που έφτιαξε μέλι, έτσι κι ο άνθρωπος που έκανε το καλό δεν το μελετάει• μόνο προχωράει παραπέρα και ξανακάνει το καλό – σαν το αμπέλι, που όταν φτάσει η εποχή, ξαναβγάζει και προσφέρει τον καρπό του.

Απ’ αυτούς να είσαι, που έχουν τον τρόπο να μη συνειδητοποιούν το τι προσφέρουν.»

Μάρκος Αυρήλιος | Τα εις εαυτόν (Ε’ 6) |μτφρ.: Γιάννης Αβραμίδης | εκδόσεις Θύραθεν