Παρακαλούνται όσοι δεν αγάπησαν ποτέ και κανέναν
να υποκριθούν έστω ένα αίσθημα παρεμφερές.
Μπορεί μια μέρα να παράξουν και ένα αυθεντικό
που θα τους σώσει από την ξηρασία που τους
απειλεί.

Όσοι δεν αγάπησαν ποτέ κανέναν - Τ. Τζανάτος | Συλλογή [ΑΓΝΩΣΤΟΥ] Η βία του βίου (Από την έκδοση)