«Αν ήταν να γράψω εδώ ένα βιβλίο ηθικής, θα είχε εκατό σελίδες από τις οποίες οι 99 θα ήταν λευκές. Στην τελευταία, θα έγραφα: “Ένα μόνο καθήκον γνωρίζω: αυτό της αγάπης”. Και για τα υπόλοιπα, λέω ό χ ι. Λέω ό χ ι με όλες τις δυνάμεις μου.»

Αλμπέρ Καμύ | 7 Νοεμβρίου 1913 – 4 Ιανουαρίου 1960 | Σημειωματάρια, βιβλίο πρώτο | μτφρ.: Νίκη Καρακίτσου – Ντουζέ & Μαρία Κασαμπάλογλου – Ρομπλέν | εκδόσεις Πατάκη