Όλα μπορείς να τα σωπάσεις,
όμως ποτέ τον έρωτα•
την ώρα που ανοίγουν τ’ άστρα,
όταν αρχίζει στην καρδιά η μουσική
και κόβονται γλυκά τα γόνατα.

Τότε σε οδηγούν τα βήματά σου.

Γιώργος Ιωάννου, 20 Νοεμβρίου 1927 - 16 Φεβρουαρίου 1985| Τα χίλια δέντρα και άλλα ποιήματα | εκδόσεις Κέδρος