📸: Ιωάννα Πανούτσου

θάλασσα
θαλάσσης
θαλασσών

ούτε μια συλλαβή ακαβαλίκευτη
δεν άφησε αυτός ο τόνος


Ντίνος Χριστιανόπουλος, Μικρά Ποιήματα