«Καθένας στον κόσμο έχει ένα όνειρο που ξέρει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ, ωστόσο ξοδεύει τη ζωή του ελπίζοντας ότι θα το πραγματοποιήσει.

Αυτή η αντίφαση ενσωματώνει, ταυτόχρονα, τη θλίψη, το μεγαλείο και τον θρίαμβο του ανθρώπινου είδους.»

John Steinbeck, 27 Φεβρουαρίου 1902 – 20 Δεκεμβρίου 1968 | Άνθρωποι και ποντίκια | μτφρ.: Μιχάλης Μακρόπουλος | εκδόσεις Παπαδόπουλος