«Αυτό το ζ στη ζωή, όλο βουίζει.
Δεν σέβεται τη νεκρική μας ησυχία»

Τ. Τζανάτος – Η βία του βίου