Θανάση, γιατί έκοψες το άλφα από μπροστά;
για ένα γράμμα χάνεις την αθανασία

Ντίνος Χριστιανόπουλος | Μικρά ποιήματα (Ιανός, 2004)